Lies Devolder

Welkom op mijn webpagina. Ik ben Lies Devolder en stel mij graag even voor. Als klinisch psychologe heb ik meer dan 20 jaar ervaring in ziekenhuissettings. Mijn professionele reis begon met een opleiding aan de Universiteit van Gent, een opleiding die ik nadien verrijkte met inzichten uit talrijke studiedagen en intervisiekringen. Mijn passie voor het begrijpen van de menselijke geest heeft me geleid tot een voortdurende zoektocht naar kennis en groei. In 2023 ben ik gestart met een verdiepende training bij regressie- en reïncarnatietherapeut Maarten Oversier, waarmee ik mijn expertise verder aanscherp. Mijn toewijding aan het welzijn van anderen en mijn voortdurende streven naar professionele ontwikkeling vormen de kern van mijn benadering als psychologe. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring en inzichten met jou te delen, en je te begeleiden op jouw pad naar persoonlijke groei en welzijn.

Werkervaring

Levensverhalen hebben mij altijd enorm gefascineerd en zo heb ik jaren terug gekozen voor een opleiding klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. In 2004 ben ik er afgestudeerd en startte ik mijn loopbaan in een woon- en zorgcentrum (WZC), een plek vol rijpe verhalen en zorg. Het meewandelen met ouderen in die zorgsituaties heeft mij veel geleerd over (veer)kracht in mensen en deed mij ook nadenken over gevoelige ethische thema’s als grenzen aan zorg en einde-levensvragen. Vanaf 2006 ging ik ook werken in het Sint-Andriesziekenhuis van mijn geboorteplek Tielt. Ik ben er blijven werken en kreeg er de kans om aan de slag te gaan met mensen in verschillende levensfasen, mensen die met heel uiteenlopende problemen werden geconfronteerd en dus met heel diverse vragen bij mij kwamen aankloppen.

Visie

De verbinding met de natuurlijke stroom van het leven en de innesteling in onze stamboom zijn de voorbije jaren de kern geworden van mijn visie. In de uitdagingen die mensen tegenkomen op hun levenspad is in die stamboom, die ik heel graag levensboom noem, een schat aan kracht en inzicht te vinden. In onze unieke eigenheid zijn we als mens sterk verbonden met dat grotere verhaal.

Verdieping in regressietechnieken

De training die ik in 2023 startte bij regressie –en reïncarnatietherapeut Maarten Oversier heeft mij nog meer tools gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Vertrekkende van een persoonlijke vraag in het hier en nu leren we een innerlijke reis te begeleiden in de eigen persoonlijke geschiedenis, de geschiedenis van onze familiestamboom en de vele verhaallijnen die hiermee verbonden zijn. Met veel liefde en respect gaan we daarbij samen invoelen welke gebeurtenissen zich in het verleden hebben afgespeeld. Die ontdekkingstocht levert vaak vernieuwende inzichten op en werkt enorm bevrijdend wanneer ongehoorde en dus vaak nog onverwerkte verhalen eindelijk hun verdiende aandacht krijgen. Die liefdevolle erkenning werkt heilzaam. We dragen die ruimere geschiedenis tenslotte allemaal met ons mee, of we nu veel of weinig contact hebben met onze familie. Hoe meer erkenning er mag zijn voor de vele verhalen die in ons persoonlijke geschiedenisboek opgetekend staan, hoe meer bevrijding dit brengt voor iedereen die hiermee verbonden is. Onverwerkte gebeurtenissen, vaak onbekend voor jongere generaties, blijven immers om hun noodzakelijke verwerking vragen. Dit weegt verder door en kan zich tonen in allerhande klachten bij jongere telgen in de stamboom. Nietsvermoedend dragen wij zo heel wat met ons mee.

Wat ik hierboven beschreven heb kan bij sommigen misschien wat vreemd of zelfs beangstigend overkomen, maar het is goed om weten dat deze psychische realiteit niet enkel klachten en problemen veroorzaakt. Ze is ook een bron van kracht, inspiratie, identiteit en via erkenning ook van nieuwe adem- en levensruimte. In de huidige maatschappij wordt heel veel ingezet op het denken, het cognitieve, het rationele, het intellectuele, een visie waarin bovenstaande bijna niet begrepen kan worden, terwijl onze ervaringen als mens veel ruimer zijn dan dat en de psycho-logica helemaal niet zo vreemd is als die lijkt. De ervaring leert dat ontroerende ontdekkingen tijdens een sessie een besef kunnen laten groeien van de sterke logica en vanzelfsprekendheid die schuilgaat in de natuurlijke basiswetten van het leven.

Werkwijze

Ik beschouw het als mijn missie om mensen deze rijke innerlijke reis aan te bieden en hen zelf te laten ontdekken wat het hen brengt.

In een sessie staan we samen stil bij het huidige moment op het levenspad en kijken we welke weg er al is geweest. Van bij het prille begin van het leven komen we stap per stap naar het nu. In de verhalen die naar boven komen waaiert ook onze stamboom open. De thuis waarin we terecht gekomen zijn komt aan bod, een plek die ons mee heeft gevormd, in lief en leed. Ieder familielid heeft zijn verhaal en die verhalen zijn in elkaar geweven. Vaak kregen we al veel verhalen verteld, maar leeft er nog zoveel meer. In het uitwaaieren van die verhalen en de inleving erin komt helderheid, begrip, zachtheid … ook waar er eerst vaak enkel verdriet, pijn, verbittering, kwaadheid … was.

Ruimere achtergrond

De training bij Maarten Oversier inspireert mij enorm en geeft een extra verdieping aan de sessies die ik zelf wens aan te bieden, maar is natuurlijk niet mijn enige bron van kennis. In de voorbije jaren volgde ik meerdere studiedagen over zeer uiteenlopende thema's (rouwverwerking, palliatieve zorg, trauma, seksualiteit, impact van de wijze waarop we geboren worden, gezonde voeding ...) en liet ik mij ook inspireren door de rijke en oude wijsheid van de macrobiotiek. Deze school, of beter gezegd levensfilosofie, beschikt over een ruime waaier aan inzichten over tal van facetten van het leven, zowel over ons fysieke, psychische als spirituele welzijn.

Maar het leven zelf is wellicht de grootste leerschool van allemaal. Er worden ons uitdagingen voorgeschoteld en we worden allemaal op pad gestuurd om hiermee te leren omgaan. Ook die ervaringen neem ik mee tijdens mijn sessies.

Hulpvragen

Heel ruim gezegd kan ik stellen dat alle uitdagingen die op ons pad komen een vraag kunnen opwekken om naar een regressietherapeut te stappen. Veel voorkomende hulpvragen zijn : aanhoudende fysieke klachten die ondanks behandeling blijven terugkeren, hardnekkige gedragingen, gewoontes of overtuigingen die vaak niet rationeel te begrijpen vallen en de persoonlijke bewegingsvrijheid in de weg staan, depressieve gevoelens, angst, vastgelopen rouw, agressie, zelfverwondend gedrag ...

Praktisch

Sessies kunnen gepland worden op dinsdag voormiddag, dinsdag namiddag en donderdag voormiddag. In de voormiddag start ik om 9u, in de namiddag om 14u.  

De prijs voor een sessie van ruim 2 uur bedraagt 80 euro (cash te betalen). Het loont de moeite om bij de mutualiteit na te vragen of er terugbetaling kan verkregen worden. Vaak wordt er per jaar voor een bepaald aantal sessies psychotherapie een zekere compensatie voorzien.

Voorafgaand aan een eerste afspraak vraag ik graag om informatie te verzamelen. Om dit wat te begeleiden stuur ik een document door met richtinggevende vragen en een basisstructuur die als kapstok kan dienen om de gegevens te ordenen.

Mijn praktijkruimte is in de Ankelaarstraat 10 in het West-Vlaamse Dentergem.
Sommige routeplanners rijden wat verloren op het platteland. Deze link wijst de weg tot bij de deur:

Hulp bij de route